Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Για τους προμηθευτές

Πληροφορίες

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού φύλαξης

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018/Κατηγορίες: Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Θέμα: Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ: ΨΕΗ2469ΗΔ8-ΛΞ3 ) για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού φύλαξης

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού φύλαξης, για τις κατηγορίες 200 (ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης, 8 θέσεις) και 201 (ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης, 14 θέσεις), με βάση το υπ’ αριθμ. πρωτ.  5305/16.4.2018 Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων των υποψηφίων.

Επισημαίνουμε ότι κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, ΤΘ 14307, ΤΚ 11510 Αθήνα) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €. (Για τις λεπτομέρειες άσκησης ένστασης, βλ. κείμενο Ανακοίνωσης, Κεφ. 4ο .)

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τους κωδικούς 200 (κατηγορία ΔΕ) και 201 (κατηγορία ΥΕ) και ο πίνακας απορριπτέων υποψηφίων.

Απορριπτέοι υποψηφιοι

Κωδικος 200 (κατηγορία ΔΕ)

Κωδικος 201 (κατηγορία ΥΕ)

Προβολές (1313)/Σχόλια (0)

Σχόλιο

Όνομα:
Email:
Σχόλιο:
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Υποβολή Σχολίου